ANADOLU EVLERi - KAPI TOKMAKLARI
ANATOLION HOUSES - DOOR KNOCKS
TARIH DATE 10.2002 Bu seri 7 karttan olusur
ADET ISSUED NO. see below This series consists of 7 cards
BIRIM UNIT 30 Printed by Plasteknik
N-254 Urfa
Issued:  400.000    30 u 
N-256 Trabzon
Issued:  400.000    30 u
N-257 Harput
Issued:  400.000    30 u
N-258 Savur
Issued:  400.000    30 u
N-259 Sivas
Issued:  400.000    30 u
N-260 Antalya
Issued:  400.000    30 u
N-255 Boyabat
Issued:  400.000     30 u

BACK