MALAYSIA
 
Malay Lacewing Plain Tiger Rajah Brooke Vindula Dejone
Moon Moth - Argema maenas
20.000 ex   98MSAA
WANTED   98MSAB WANTED   98MSAC Malaysian Birdwing - Troides amphrysus
20.000 ex   98MSAD
Kekalkan Keindahan Alam   21USBB