<<<PREVIOUS    NEXT>>>    

KONTÖRLÜ KART
TARIH DATE 11..2007 - 02.2011 Bu seri 2 karttan olusur (ve yüzlerce varyasyondan !!!)
ADET TIRAGE  ?  total This series consists of 2 card ( and hundreds of variations !!!)
BIRIM UNIT

50 u and 100 u

Chip module Infineon Eurochip type 5 , 2 , 6 and 7

 TYPE 5: 8AAB80 / A02B80       TYPE 2: E63E80                       TYPE 6: A13E80                    TYPE 7: 7FFF80

TR-C-211  - 50 u front - serial number without text box TR-C-211A to Z - 50 u front - serial number with text box TR-C-211T - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...               Ocak  2012 TR-C-211U - 50 u front - serial number with text box and chip type 6 with serial starting with A13E80...             Ocak  2012
 
TR-C-211V  - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...                 Mart 2012 TR-C-211W - 50 u front - serial number with text box and chip type 2 with serial starting with E63E80...                Mart 2012 TR-C-211V2 - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 without serial number                                   Mart 2012
TR-C-211X - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...               Nisan 2012 TR-C-211Y - 50 u front - serial number with text box and chip type 2 with serial starting with E63E80...              Nisan 2012 TR-C-211Z - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...               Mayis 2012 TR-C-211Z2- 50 u front - serial number with text box and chip type 2 with serial starting with E63E80...             Mayis 2012
TR-C-211Z3 - 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...            Haziran 2012 TR-C-211Z4 - 50 u front - serial number with text box and chip type 2 with serial starting with E63E80...           Haziran  2012 TR-C-211Z5- 50 u front - serial number with text box and chip type 5 with serial starting with 8AAB80...             Temmuz 2012 TR-C-211Z6- 50 u front - serial number with text box and chip type 2 with serial starting with E63E80...             Temmuz 2012
TR-C-211Z7- 50 u front - serial number with different text and chip type 2 with serial starting with E63E80...    Temmuz 2012 TR-C-211Z11          50 u - front                           Haziran 2013 chip type 5 with serial A02B80 TR-C-211Z12          50 u - front                           Haziran 2013 chip type 7 with serial 7FFF80
TR-C-211    50 u reverse - Subat 2010 TR-C-211A     50 u reverse Mart 2010 TR-C-211B     50 u reverse Mayis 2010 TR-C-211C     50 u reverse Haziran 2010
TR-C-211D     50 u reverse Temmuz 2010 TR-C-211E     50 u reverse Agustos 2010 TR-C-211F     50 u reverse Eylul 2010 TR-C-211G     50 u reverse  Ekim 2010
TR-C-211H     50 u reverse Kasim 2010 TR-C-211I     50 u reverse Aralik 2010 TR-C-211J     50 u reverse Ocak 2011 TR-C-211K     50 u reverse Subat 2011
TR-C-211L     50 u reverse Mart 2011 TR-C-211M     50 u reverse Nisan 2011 TR-C-211N     50 u reverse Mayis 2011 TR-C-211O     50 u reverse Haziran 2011
TR-C-211P     50 u reverse Eylül 2011 TR-C-211Q     50 u reverse Ekim 2011 TR-C-211R     50 u reverse Kasim 2011 TR-C-211S     50 u reverse Aralik 2011

TR-C-211T  and TR-C-211U   50 u reverse Ocak 2012 TR-C-211V and TR-C-211V2 / W     50 u reverse Mart 2012 TR-C-211X   and TR-C211Y   50 u reverse Nisan 2012 TR-C-211Z  and TR-C-211Z2   50 u reverse Mayis 2012

TR-C-211Z3 and TR-C-211Z4   50 u reverse    Haziran  2012 TR-C-211Z5, 211Z6, and TR-C-211Z7   50 u rev. Temmuz 2012 TR-C-211Z8     50 u rev.                                           Aralik 2012 TR-C-211Z9     50 u rev.                                           Ocak 2013
TR-C-211Z10     50 u rev.                                          Subat 2013 TR-C-211Z11     50 u rev.      (front: chip 5)          Haziran 2013 TR-C-211Z12     50 u rev.     (front: chip 7)           Haziran 2013
 
TR-C-212 and 212A to G and TR-C-212J to M - 100 u front                                 Serial number  8AAB80??23 TR-C-212H, 212I and 212N - 100 u front                                   Serial number  A02B801223                       Mart 2012 TR-C-212M2  - 100 u front without serial number      Mart 2012 TR-C-212O to 212P - 100 u                          Ocak  / Mart 2013 front                                             Serial number  8AAB80??24
TR-C-212  100 u reverse Subat 2010 TR-C-212A  100 u reverse Mayis 2010 TR-C-212B  100 u reverse Haziran 2010 TR-C-212C  100 u reverse Temmuz 2010
TR-C-212D  100 u reverse Agustos 2010 TR-C-212E  100 u reverse Eylul 2010 TR-C-212F  100 u reverse Ekim 2010 TR-C-212G  100 u reverse Kasim 2010
TR-C-212H  100 u reverse Mayis 2011 TR-C-212I  100 u reverse Haziran 2011 TR-C-212J  100 u reverse Ekim 2011 TR-C-212K  100 u reverse Kasim 2011
TR-C-212L  100 u reverse Ocak 2012 TR-C-212M  100 u reverse Mart 2012 TR-C-212N  100 u reverse Mayis 2012 TR-C-212O  100 u reverse Ocak 2013
TR-C-212P  100 u reverse Mart 2013

 

KATALOG NO KONTÖR TARİH TiRAJ AÇIKLAMA ve SON KULLANIM TARiHi CHiP TİPİ SERİ NO
CATALOGUE # UNIT DATE TIRAGE DESCRIPTION & EXPIRY DATE CHIP TYPE SERIAL #
TR-C-211 50 11.2007

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Subat 2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212 100 12.2007

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Subat 2010 chip 5 8AAB80??23
Re-prints:
TR-C-211A 50 12.2007

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211B 50 02.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211C 50 03.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211D 50 04.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Temmuz  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211E 50 05.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Agustos  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211F 50 06.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Eylül  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211G 50 07.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ekim  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211H 50 08.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Kasim  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211I 50 09.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Aralik  2010 chip 5 A02B801123
TR-C-211J 50 10.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak  2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211K 50 11.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Subat 2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211L 50 12.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211M 50 01.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Nisan 2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211N 50 02.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211O 50 03.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2011 chip 5 A02B801123
TR-C-211P 50 06.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Eylül 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211Q 50 07.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ekim 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211R 50 08.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Kasim 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211S 50 09.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Aralik 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211T 50 10.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak 2012 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211U 50 10.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak 2012 chip 6 A13E801123
TR-C-211V 50 11.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2012 chip 5 A02B80??23
TR-C-211V2 50 11.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2012 - SERİ NUMARASIZ- eksik chip 2 NO SERIAL NR.
TR-C-211W 50 11.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2012 chip 2 E63E80??23
TR-C-211X 50 12.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Nisan 2012 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211Y 50 12.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Nisan 2012 chip 2 E63E80??23
TR-C-211Z 50 01.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2012 chip 5 8AAB80??23
TR-C-211Z2 50 01.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2012 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z3 50 02.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2012 chip 5 8AAB80??24
TR-C-211Z4 50 02.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2012 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z5 50 03.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Temmuz 2012 chip 5 8AAB80??24
TR-C-211Z6 50 03.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Temmuz 2012 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z7 50 03.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Temmuz 2012- SERİ NUMARASI FARKLI chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z8 50 08.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Aralik 2012 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z9 50 09.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak 2013 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z10 50 10.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Subat 2013 chip 2 E63E80??24
TR-C-211Z11 50 02.2011

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2013 chip 5 A02B801124
TR-C-211Z12 50 02.2011

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2013 chip 7 7FFF80??24
             
TR-C-212A 100 02.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212B 100 03.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212C 100 04.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Temmuz  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212D 100 05.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Agustos  2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212E 100 06.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Eylül 2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212F 100 07.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ekim 2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212G 100 08.2008

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Kasim 2010 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212H 100 02.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2011 chip 5 A02B801223
TR-C-212I 100 03.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Haziran 2011 chip 5 A02B801223
TR-C-212J 100 07.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ekim 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212K 100 08.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Kasim 2011 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212L 100 10.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak 2012 chip 5 8AAB80??23
TR-C-212M 100 11.2009

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2012 chip 5 A02B801223
TR-C-212M2 100 11.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2012 - SERİ NUMARASIZ- eksik chip 5 NO SERIAL NR.
TR-C-212N 100 01.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mayis 2012 chip 5 A02B801223
TR-C-212O 100 06.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Ocak 2013 chip 5 8AAB80??24
TR-C-212P 100 08.2010

?

Kontörlü Kart  - Expiry date : Mart 2013 chip 5 8AAB80??24

<<<PREVIOUS   BACK TO LIST    NEXT>>>