TURKCELL MUHABBET AND A-TEL KART


1 2 3 4 5
A
Muhabbet SIM with GemPlus chip   0535 Muhabbet SIM with chip    0535 Muhabbet SIM with chip Muhabbet SIM Plus Muhabbet SIM Plus
B
Muhabbet A-Tel reload 100 units Muhabbet A-Tel reload 250 units Muhabbet A-Tel reload 500 units Muhabbet A-Tel reload 750 units A-Tel SIM without chip
C
 
Muhabbet  reload 50 units Muhabbet  A-Tel reload 100 units Muhabbet  A-Tel reload 250 units Muhabbet  A-Tel reload 500 units
D
 
Muhabbet  0535 reload 100 units Muhabbet  0535 reload 250 units Muhabbet  0535 reload 500 units Muhabbet  0535 reload 750 units
E
Muhabbet  reload 100 units Muhabbet  reload 100 units
F
 
Fala inanma, falsiz kalma 100 units Fala inanma, falsiz kalma 250 units Loto yattimi ?   100 units Loto yattimi ?   250 units
G
 
At kosar...   100 units At kosar...   250 units Telesekreter 100 units Telesekreter 250 units  
H
 
Arayan oldu mu ?  100 units Hava nasil ?   250 units Bugün kim nöbetçi 100 units Telesekreter 500 units  
J
 
Cebinizdeki DJ Muhabbet Piyango  100 unit Muhabbet Haber  100 unit Muhabbet Sinema 100 unit  
K  
Muhabbet Arayan Kim  250 unit Muhabbet Fal 250 unit Muhabbet Haber  750 unit Muhabbet LogoMelo  500 unit  

 

L

 
Muhabbet Logomelo 100 unit Muhabbet Loto 100 unit Muhabbet Loto 100 unit Muhabbet Logomelo 100 unit  
M    
  Muhabbet Oyun Kulesi Muhabbet Oyun Kulesi Muhabbet Oyun Kulesi